ماساژ درمانی (تایلندی)

ماساژ درمانی (تایلندی)

دوره  ماساز

رایگان

رایگان

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱- ماساژ تایلندی قسمت اول: معرفی و مقدمه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۲- ماساژ تایلندی قسمت دوم: تکنیک پا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ تایلندی - گام دوم - 1

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ تایلندی - گام دوم -پارت 2

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۴- ماساژ تایلندی قسمت چهارم- تکنیک دست

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۴- ماساژ تایلندی قسمت چهارم- تکنیک دست

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ تایلندی - گام پنجم -پارت 1

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ تایلندی - گام پنجم -پارت ۲

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
ماساژ تایلندی - گام ششم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
ماساژ تایلندی - گام هفتم
تعداد دانشجویان این دوره
54
مدت زمان آموزش
2160 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

ماساژ درمانی (سنگ داغ)
ماساژ درمانی (روسی)
ماساژ درمانی(سوئدی)
ماساژ درمانی (سر و صورت)
ماساژ درمانی (تایلندی)

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان