طب سنتی سطح ۴

طب سنتی سطح ۴

در این دوره شما اصول حفظ سلامت اعضاء و کاربرد مفردات را می‌آموزید. 

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه اول ( بخش اول) مقدمه و نکات و کلیات 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱ (بخش دوم) علایم و دلایل- مروری بر اسباب و علل

استاد: علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 جلسه دوم مبانی ۴ - علایم و دلایل(بخش اول)

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 جلسه دوم مبانی ۴ - علایم و دلایل(بخش دوم)

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه دوم مبانی ۴ - علایم و دلایل(بخش د

سوم)

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه سوم (بخش اول) مبانی ۴ ادامه نبض


👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه سوم (بخش دوم) مبانی ۴ ادامه جلسه 


👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه چهارم (بخش اول) مبانی ۴ ادامه نبض

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 جلسه چهارم (بخش دوم) مبانی ۴ ادامه نبض

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩ جلسه پنجم مبانی ۴ ادامه نبض

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ششم مبانی ۴ ادامه نبض

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه هفتم مبانی ۴ علایم دلایل: قاروره

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه هشتم(بخش اول) مبانی ۴ علایم دلایل: ادامه قاروره
👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه هشتم (بخش دوم) مبانی ۴ ادامه علایم دلایل: قاروره

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه نهم مبانی ۴ ادامه علایم دلایل- عرق

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸 جلسه دهم مبانی ۴ ادامه علایم دلایل-نفث و براز

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه یازدهم مبانی ۴- تدابیر پوست مو زیبایی جلسه اول(بخش اول)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه یازدهم مبانی ۴- تدابیر پوست مو زیبایی جلسه اول(بخش دوم)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۲ (بخش اول) مبانی ۴ ادامه تدابیر پوست و مو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۲ (بخش دوم) مبانی ۴ ادامه تدابیر پوست و مو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۳ (بخش اول) مبانی ۴ ادامه تدابیر پوست و مو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۳ (بخش دوم) مبانی ۴ ادامه تدابیر پوست و مو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۴ مبانی ۴ ادامه تدابیر پوست و مو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۱۵ ( بخش اول)- ادامه تدابیر پوست و مو: آکنه و جوشها

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۱۵ ( بخش دوم)- ادامه تدابیر پوست و مو: آکنه و جوشها

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۱۵ ( بخش سوم)- ادامه تدابیر پوست و مو: آکنه و جوشها

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۱۶ ( بخش اول)- ادامه تدابیر پوست و مو: آکنه و جوشها

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۱۶ ( بخش دوم)- ادامه تدابیر پوست و مو: آکنه و جوشها

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۱۷ - ادامه تدابیر پوست و مو: شری( کهیر)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦جلسه ۱۸( بخش اول) - ادامه تدابیر پوست و مو: قوبا( پسوریازیس- اگزما)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦جلسه ۱۸( بخش دوم) - ادامه تدابیر پوست و مو: قوبا( پسوریازیس- اگزما)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۹ بخش اول - ادامه تدابیر پوست و مو: قوبا( ادامه پسوریازیس- اگزما)


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۹ بخش دوم - ادامه تدابیر پوست و مو: قوبا( ادامه پسوریازیس- اگزما)


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۰ بخش اول - ادامه تدابیر پوست و مو: برص( ویتیلیگو)


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۰ بخش دوم- ادامه تدابیر پوست و مو: برص( ویتیلیگو)


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۲۱ - ادامه تدابیر پوست و مو: کلف( ملاسما- کک و مک)


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۲۲ بخش اول - ادامه تدابیر پوست و مو: ریزش مو


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۲۲ بخش دوم - ادامه تدابیر پوست و مو: ریزش مو


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۲۳ - ادامه تدابیر پوست و مو: موخوره شوره سر خشکی مو چربی مو - زگیل


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۲۴- ادامه تدابیر پوست و مو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۲۵_ تدابیر چاقی

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۲۵_ تدابیر چاقی

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه بیست و هفتم _ ادامه تدابیر چاقی(بخش اول)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه بیست و هفتم _ ادامه تدابیر چاقی(بخش دوم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه بیست و هشتم _ ادامه تدابیر چاقی

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۲۹- ادامه تدابیر چاقی 

👤دکتر الهام پارسا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩ جلسه ۳۰-ادامه تدابیر چاقی _بخش اول

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩ جلسه ۳۰-ادامه تدابیر چاقی _بخش دوم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۳۱_ ادامه تدابیر لاغری

👤استاد علی یوسفی

تعداد دانشجویان این دوره
11
مدت زمان آموزش
2400 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

طب سنتی و گیاهان دارویی (مقدماتی)
طب سنتی (سطح 4)
طب سنتی سطح ۴
مبانی طب سنتی (عمومی)
کارگاه تدابیر ماه مبارک رمضان

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان