ساخت شامپوهای گیاهی

ساخت شامپوهای گیاهی

دوره آموزش تهیه انواع شامپو های گیاهی

استاد وحید حاتمی

استاد وحید حاتمی

مدرس مهارت های خانواده

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری تهیه انواع شامپو های گیاهی

بخش اول

استاد: سرکار خانم عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری تهیه انواع شامپو های گیاهی

بخش دوم

استاد: سرکار خانم عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری تهیه انواع شامپو های گیاهی

بخش سوم

استاد: سرکار خانم عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری تهیه انواع شامپو های گیاهی

بخش چهارم

استاد: سرکار خانم عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپو گیاهی بخش اول- معرفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش دوم وسایل مورد نیاز

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش سوم ادامه وسایل مورد نیاز

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش چهارم مواد مورد نیاز تهیه شامپو گیاهی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش پنجم طرز تهیه شامپو پایه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش ششم ادامه تهیه شامپو پایه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش هفتم ادامه تهیه شامپو پایه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش هشتم تبدیل شامپو پایه به شامپو گیاهی آویشن 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش نهم ادامه تهیه شامپو آویشن( تهیه عصاره آویشن)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش دهم ادامه تهیه شامپو آویشن

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش یازدهم ادامه تهیه شامپو آویشن

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش دوازدهم ادامه تهیه شامپو آویشن

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
  • کارگاه عملی شامپو بخش سیزدهم تهیه شامپو رزماری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپو بخش چهاردهم ادامه تهیه شامپو رزماری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپو بخش پانزدهم ادامه تهیه شامپو رزماری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش شانزدهم عملی شامپو تهیه پلی کواترنیوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش هفدهم(پایانی) شامپو- جمع بندی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش اول

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش دوم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش چهارم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش پنجم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش ششم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش هفتم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

♦️بخش کارگاه تهیه شامپو با عصاره آویشن

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

♦️پرسش و پاسخ (۱) بخش پایانی تهیه شامپو با عصاره آویشن

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

♦️ادامه پرسش و پاسخ (۲) بخش پایانی تهیه شامپو با عصاره آویشن

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸بخش اول تهیه شامپو رزماری
👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸بخش دوم تهیه شامپو رزماری

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸بخش سوم تهیه شامپو رزماری

👤مدرس خانم دکتر عسگری

سرفصل های آموزشی دوره

آموزش روش تهيه شامپو پایه

آموزش روش تهيه انواع شامپوهای گياهی

آموزش روش تهيه روغن های گياهی غنی شده

آشنایی با خواص اجزای تشکيل شامپو

معرفی انواع سورفکتانت و عملکرد آنها

آموزش تهيه عملی شامپو های گياهی در خانه

تعداد دانشجویان این دوره
140
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح