استاد حدیث مرادی

استاد حدیث مرادی

حدیث مرادی

hadis moradi

مدرس حلزون درمانی

کارشناس تربیت بدنی

دارای مدرک ماساژ درمانی ماساژ ورزشی ماساژ زیبایی زیر نظر بنیاد علوم فنون

دارای مدرک بین المللی از انگلستان

دارای مدرک حلزون تراپی زیر نظر دانشگاه ملی 

۱۰سال سابقه کاری از سال ۸۹ در حیطه ورزشی پوست ماساژ فیزوتراپی 

خدمات پوست پاک سازی عمومی پاک سازی تخصی همراه با وسایل به روز 

دوره های استاد استاد حدیث مرادی